අයි.පී.එල්. තරග වංකඩේ ක්‍රීඩාංගණයටත්

Tuesday, 06 April 2021 - 19:49

%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92.%E0%B6%B4%E0%B7%93.%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%8A.+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9C+%E0%B7%80%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A
මුම්බායි නුවර - වංකඩේ ක්‍රීඩාංගණයේ ඉන්දීය ප්‍රිමියර්ලීග් තරග පැවැත්වීම අත්හිටුවීමට ගෙන තිබූ තීරණය ඉවත් කිරීමට තරග සංවිධායකයින් තීරණය කර තිබෙනවා.

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් වංකඩේ ක්‍රීඩාංගණයේ තරග නොපැවැත්වීමටයි මීට පෙර තීරණය කර තිබුණේ.