ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ට කෝප් කමිටුවෙන් බලය ගැන පාඩමක්

Wednesday, 07 April 2021 - 8:58

%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ පවතින අඩුපාඩු සම්බන්ධයෙන් කෝප් කමිටුවේදී අනාවරණ වුණා.

ඊයේ පස්වරුවේ කෝප් කමිටුව රැස්වූ අතර, ඒ සඳහා කැඳවා තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලධාරී මණ්ඩලයයි.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ හිටපු සභාපති ශම්මි සිල්වා ඇතුලු සෙසු නිලධාරීන්ගේ ධුර කාලය අවසන් වී ඇති බැවින් ඔවුන්ට කෝප් කමිටුව සඳහා සහභාගි වීමට ඊයේ අවස්ථාව අහිමිවුණා.