100 ක්‍රිකට් තරඟාවලියට විදෙස් ක්‍රීඩකයන්ගේ සහභාගිත්වය අවිනිශ්චිතයි

Tuesday, 18 May 2021 - 8:39

100+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9F%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92
එංගලන්තයේ දී එළඹෙන ජූලි මස 21 වනදා ආරම්භවීමට නියමිත ද හන්ඩ්‍රඩ් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය සඳහා ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයින් රැසකගේ සහභාගීත්වය අවිනිශ්චිත වී තිබෙනවා.

ඊට ප්‍රධාන හේතුව වී ඇත්තේ දැනට රටවල් අතර පවතින සංචරණ සීමායි.  

නිරෝධායන කාලසීමාව හේතුවෙන් තරගාවලියට එක්වීමට පවතින කාලය ප්‍රමාණවත් නොවීමද ක්‍රීඩකයින්ට ප්‍රධාන ගැටළුවක් වී තිබෙනවා.