ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණයෙන් තිදෙනෙකු ඉවත් වෙයි

Tuesday, 18 May 2021 - 17:24

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
කේ. මතිවානන්, බන්දුල වර්ණපුර සහ නිශාන්ත රණතුංග ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණයෙන් ඉවත් වී තිබෙනවා