ක්‍රිකට් ගැන ක්‍රීඩා ඇමති සමඟ සාකච්ඡාව කල් යයි

Monday, 19 July 2021 - 13:58

%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ සහ ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලධාරීන් සමඟ අද පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සාකච්ඡාව කල් දමා තිබෙනවා.

එම සාකච්ඡාවට හිටපු ක්‍රිකට් නායකයින්ද සහභාගිවීමට නියමිතව තිබූ බව සඳහන්.

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වත්මන් තත්වය පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡාවට බඳුන් කිරීමටයි සැළසුම් කර තිබුණේ.