පාකිස්තාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු මිස්බා උල් හක් සහ පන්දු යැවීමේ පුහුණුකරු වකාර් යූනිස් සිය වගකීම් වලින් ඉවත් වෙයි

Monday, 06 September 2021 - 18:38

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%8F+%E0%B6%8B%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%BA%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%96%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
පාකිස්තාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු මිස්බා උල් හක් සහ පන්දු යැවීමේ පුහුණුකරු වකාර් යූනිස් සිය වගකීම් වලින් ඉවත් වීමට තීරණය කළ බව පාකිස්තාන ක්‍රිකට් මණ්ඩලය (PCB) අද දින ප්‍රකාශ කළා.
 
එළඹෙන නවසීලන්ත ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තාවකාලික පුහුණුකරුවන් ලෙස හිටපු පාකිස්තාන තරුවක් වන සක්ලේන් මුෂ්තාක් සහ අබ්දුල් රසාක් නම් කර ඇති බව පාකිස්තාන ක්‍රිකට් මණ්ඩලය පවසනවා.