රුසියාවට ගෑන්ඩ් ස්ලෑම් ශූරතාවක්

Monday, 13 September 2021 - 7:15

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%91%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
රුසියාවේ ඩැනියෙල් මෙඩ්විදෙව් සිය පළමු ග්‍රෑන්ඩ් ස්ලෑම් ශූරතාව (6-4) (6-4) (6-4) ලෙස ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා.

ඒ මේජර්වරුන්ගේ දින දර්ශන ඒකපාර්ශ්වික එක්සත් ජනපද විවෘත අවසන් මහා තරගයේ දී සුපිරි ක්‍රීඩක නොවැක් ජොකොවිච් ව පරාජය කරමින්.