පාකිස්තාන ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ නව සභාපති රමීස් රාජා

Monday, 13 September 2021 - 20:42

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8F
පාකිස්තාන ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස ප්‍රවීන ක්‍රිකට් විචාරක රමීස් රාජා පත් කර තිබෙනවා.

සභාපති ධුරය සඳහා ඔහුගේ නම පාකිස්තාන අගමැති ඉම්රාන් ඛාන් විසින් යෝජනා කර තිබූ අතර ඒ අනුව නිතරඟයෙනුයි රමීස් රාජා මෙම තනතුරට පත් කෙරුණේ.