ලෝක ශුරතා දුණු විදීමේ තරඟාවලියට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩිකාවක්

Tuesday, 21 September 2021 - 16:59

%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B7%81%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9F%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පැවැත්වෙන ලෝක ශුරතා දුණු විදීමේ තරඟාවලියට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩක ,ක්‍රීඩිකාවන් තිදෙනෙකු සුදුසු කම් ලබා ඇති අතර මෙම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් අතරට ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ කාන්තා සැරයන්වරියක් වන අනුරාධා විජේසිංහ නිලධාරිනියද සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා.

මෙම නිලධාරිනිය ගාල්ල හිනිදුම මහා විද්‍යාලයෙන් මුලික අධ්‍යාපනය ලබා ඇති අතර 2003 වර්ෂයේ කාන්තා පොලිස් කොස්තාපල්වරියක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට එක්ව තිබෙනවා.