ලයනල් මෙසී බැලන් ඩි ඕ සම්මානය හත් වැනි වරටත් දිනා ගනියි

Tuesday, 30 November 2021 - 7:28

%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%93+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%95+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%92
වසරේ විශිෂ්ටතම පාපන්දු ක්‍රීඩකයාට පිරිනැමෙන බැලන් ඩි ඕ ballon d\' Or සම්මානය හත් වැනි වතාවටත් දිනා ගන්නට සුපිරි පාපන්දු ක්‍රීඩක ලයනල් මෙසී සමත් වුණා.

ආජන්ටිනා ජාතික මේ සුපිරි පාපන්දු තරුව මෙම සම්මානය දිනා ගත්තේ හත් වැනි වරට යි.

එතෙක් මෙතෙක් ලොව කිසිදු පාපන්දු ක්‍රීඩකයෙක් මෙම සම්මානය හත් වරක් දිනාගෙන නැහැ.

ලයනල් මෙසී හත් වතාවක් ම මෙම සතුට විඳගැනීමේ දුර්ලභ වාසනාවකින් පසු වුණා.