තිමාලි හපුතැන්නගෙන් ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක්

Thursday, 04 August 2022 - 21:04

%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B7%84%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේ අද අලුයම නිමා වූ කිලෝග්‍රෑම් 87 ට වැඩි කාන්තා බර එසවීමේ ඉසව්වෙන් තිමාලි හපුතැන්න නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් බිහි කිරීමට සමත් වුණා.

ඇය එම ඉසව්වේ අට වන ස්ථානයට පත් වුණත්, ස්නැච් ක්‍රමය යටතේ ඔසවනු ලැබූ කිලෝග්‍රෑම් 89 ක බර නව වාර්තාවක් වන අතර, මීට පෙර ඇය විසින්ම පිහිටුවා තිබූ කිලෝග්‍රෑම් 88 ක බරක් ඔසවා දක්වා තිබූ දක්ෂතාවයයි තිමාලි මෙලෙස බිඳ හෙලනු ලැබුවේ.