බාබර් අසාම් ටෙස්ට් පිතිකරණ ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල දෙවැනි ස්ථානයට

Thursday, 22 December 2022 - 13:16

%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7
පාකිස්ථාන ක්‍රිකට් නායක බාබර් අසාම් නවතම ටෙස්ට් පිතිකරු ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල දෙවන ස්ථානය දක්වා ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා.

එය ටෙස්ට් පිතිකරු ශ්‍රේණිගත කිීරීම්වල ඔහු පැමිණී ඉහළ ම ස්ථානය යි.

මේ අතර ඕස්ටේ්‍රලියාවේ මානස් ලැබුෂේන් තවදුරටත් එහි පෙරමුණේ පසු වන අතර, ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් නායක දිමුත් කරුණාරත්න අට වැනි ස්ථානය දක්වා ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා.