සූදු ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ අයට ක්‍රීඩාවේ තනතුරු නැහැ.

Friday, 18 January 2013 - 7:44

%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90.මින් ඉදිරියට ක්‍රීඩා සංගම්වල නිලතල දැරීමට සූදු ව්‍යාපාර සම්බන්ධ සහ මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ට නොහැකි බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලූත්ගමගේ පවසනවා. ඒ අනුව 2013 වසරේ ක්‍රීඩා සංගම් නිලවරණ ක්‍රීඩා පනතේ නව සංශෝධන සමගින් පවත්වන බවයි අමාත්‍යවරයා ඊයේ ක්‍රීඩා සංගම් ප්‍රධානීන් මුණගැසුණු අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කළේ. එමෙන්ම කොමිෂන් අහිමිවූ සන්නද්ධ හමුදා නිලධාරීන්ට සහ මූල්‍ය චෝදනා මත අධිකරණයෙන් දඩුවම් ලැබූ පුද්ගලයින්ටද ක්‍රීඩා සංගම්වල නිලතල දැරිය නොහැකි බවයි ඔහු අවධාරණය කළේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලූත්ගමගේ.

\r\n

[MP3]s51620[/MP3]