අයි.සී.සී ක්‍රිකට් කවුන්සිලයෙන් නව යෝජනාවක්.

Thursday, 30 May 2013 - 7:56

%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%93.%E0%B7%83%E0%B7%93+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

අයි.සී.සී ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් සඳහා නව යෝජනාවක් හඳුන්වාදී තිබෙනවා. ඒ හොඳම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තේරීම සඳහා අවුරුදු 4 ක් ඇතුළත ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරග 16 කට අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගි වී තිබිය යුතු බවටයි. ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගවල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් සහ ක්‍රිකට් ලෝලීන් අතර ටෙස්ට් ක්‍රිකට් පිළිබඳ ජනප්‍රියතාවය ඉහළ නංවා ගැනීම සඳහා මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා.