අයි.පී.එල්. පරීක්ෂණ නිමවන තෙක් ඉන්දීය ක්‍රිකට් ප්‍රධානියා ඉවතට.

Sunday, 02 June 2013 - 19:14

%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92.%E0%B6%B4%E0%B7%93.%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%8A.+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B6%A7.ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩල සභාපති ධුරයෙන් තාවකාලිකව ඉවත්වීමට එන්. ශ්‍රීනිවාසන් තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ, ඉන්දීය ක්‍රිකට් විධායක කමිටුව අද (02) චෙන්නායි නුවර දී රැස්වූ අවස්ථාවේදියි. ඔහු සදහන් කර ඇත්තේ අයි.පී.එල්. තරග, මුදලට පාවාදීමේ සිද්ධීන්වල පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් වන තුරු තමන් මෙම තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වන බවයි. අයි.පී.එල්. තරග මුදලට පාවාදීම් පිළිබදව සිදුවන පරීක්ෂණ සෑහීමකට පත්විය නොහැකි බව පවසමින් ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ලේකම් සහ භාණ්ඩාගාරිකවරයා ද පසුගිය දා සිය තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස්වුණා.