ශූරයන්ගේ කුසලානය අද ඇරඹේ.

Thursday, 06 June 2013 - 8:50

%E0%B7%81%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A.


චැම්පියන්ස් කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය අද එංගලන්තයේදී ආරම්භවීමට නියමිතයි.  පළමු තරඟය පැවැත්වෙන්නේ ඉන්දියාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතරයි. මෙම තරඟාවලිය පුංචි ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය නමින්ද හැඳින්වෙනවා. තරඟාවලියේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පළමු කාණ්ඩය යටතේ තරඟ වැදීමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහභාගිවන පළමු තරඟය පැවැත්වෙන්නේ ජූනි 9 වැනිදා වන අතර ඒ, නවසීලන්ත කණ්ඩායම සමගයි