ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සංගමයට නව පත්වීම් දෙකක්.

Thursday, 06 June 2013 - 13:04

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A.


 

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ සංගමය සඳහා නව පත්වීම් දෙකක් සිදුකර තිබෙනවා. ඒ, අනුව  ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී පෝල් මාෂ් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ සංගමයේ විධායක සභාපති ධුරයටත් ඉයන් ස්මිත් එම සංගමයේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරියා ලෙසටත් පත් කරනු ලැබුවා. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ සංගමයේ සාමාජිකයෙකු ලෙස කටයුතු කළ ටිම් මේ සම්මේලනයෙන් ඉවත්වීමෙන් පසුවයි මෙම පත්වීම් දෙක සිදුකර ඇත්තේ.