පාසල් රග්බි තරඟ සඳහා විශේෂ පොලිස් ආරක්ෂාවක්.

Wednesday, 12 June 2013 - 7:58

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9F+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

පාසල් රග්බි සංගමය සහ විනිසුරු සංගමය අතර ඇති ගැටළු විසඳීම සඳහා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලූත්ගමගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (11) විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. ඒ අනුව ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත පාසල් රග්බි තරඟ දැඩි පොලිස් ආරක්ෂාවක් මධ්‍යයේ පොදු ක්‍රීඩාංගණයකදී පැවැත්වීමට දෙපාර්ශවයම එකඟ වී තිබෙනවා. මොනයම් හේතුවක් මත හෝ පාසල් අතර ගැටුමක් ඇතිවුවහොත් අදාළ කණ්ඩායම් දෙකටම ක්‍රීඩා තරඟ තහනමක් පනවන බවද ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළා.