චැම්පියන්ස් කුසලාන අවසන් තරඟය අද.

Sunday, 23 June 2013 - 9:05

%E0%B6%A0%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9F%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF.

චැම්පියන්ස් කුසලාන තරඟාවලියේ අවසන් මහ තරඟය එංගලන්ත කණ්ඩායම සහ ඉන්දීය කණ්ඩායම අතර අද පැවැත්වෙනවා. ඒ, බර්මිංහැම් හි එජ්බැස්ටන් ක්‍රීඩාංගණයේදියි.