මෝඩිට ජීවිතාන්තය දක්වා ක්‍රිකට් තහනම්.

Wednesday, 25 September 2013 - 19:14

%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A.මූල්‍ය අක්‍රමිකතා ඇතුළු චෝදනා කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් අයි.පී.එල්. හිටපු ප්‍රධානි ලලිත් මෝඩි ට ජීවිතාන්තය දක්වා ක්‍රිකට් තහනමක් පැනවීමට ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය අද තීරණය කළා. ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ විනය කමිටුව විසින් සිදුකරන ලද පරීක්ෂණයකදී ඔහු චෝදනා 08 කට වරදකරු වී ඇති අතර තරඟ තහනමට අනුව  ඉදිරියේදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ කිසිදු ක්‍රියාකාරකමකට සහභාගීවීමට මෝඩිට අවස්ථාව හිමිවන්නේ නැහැ.