ශ්‍රී ලංකා රග්බි කණ්ඩායමේ නායකත්වය නාමල් රාජපක්ෂට.

Friday, 04 October 2013 - 10:42

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%A7.

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන තුන්කොන් රග්බි තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂට හිමිව තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව, පෝලන්තය සහ මැඩගස්කර් යන රටවල්වල සහභාගිත්වයෙන් පළමු වරටයි මෙම තරඟාවලිය ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන්නේ. එය මේ මස 26 වැනිදා සිට නොවැම්බර් 1 වැනිදා දක්වා ටොරිංටන් හි නව රග්බි ක්‍රීඩාගංණයේදි පැවැත්වෙනු ඇති.