ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු තනතුරට අයදුම්පත් 6 ක්.

Monday, 07 October 2013 - 8:07

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+6+%E0%B6%9A%E0%B7%8A.


 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිත්‍ය පුහුණුකරු තනතුරට අයදුම්පත් 6 ක් ලැබී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවසනවා. එහි වැඩබලන ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ඈෂ්ලි ද සිල්වා සඳහන් කළේ අද (07* දිනයෙන් අයදුම්පත් භාර ගැනීම අවසන් වන බවයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු සහය පුහුණුකරුවෙකු වන ෆේල් ෆාබ්රේස්, ෂේන් ඩෆ්, පීටර් මුවර්ස්, නවසීලන්ත කණ්ඩායමේ හිටපු නායක ස්ටීවන් ෆ්ලෙමින්, ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවෙකු වන රුවන් කල්පගේ මෙලෙස අයදුම්පත් යොමුකළ පිරිස අතර වන බව සඳහන්.