ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පුහුණුකරු තනතුරට ඉල්ලූම්පත් 11ක්.

Tuesday, 08 October 2013 - 12:46

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%96%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+11%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිළේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු තනතුර සඳහා මේ වන විට අයඳුම්පත් 11ක් ලැබී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ප්‍රකාශ කළා. කෙසේ නමුත්, ඒ සඳහා අයඳුම් කළ අපේක්ෂකයන් එමගින් හෙළිදරව් කළේ නැහැ. එහෙත් හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් වන මාවන් අතපත්තු, රොමේෂ් කලූවිතාරණ සහ රුවන් කල්පගේ ද ඒ අතර වන බව ක්‍රිකට් ආරංචි මාර්ග සදහන් කළා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිළේ සහාය පුහුණුකරුවෙකු ලෙස කටයුතු කළ පෝල් ෆබ්රේස් ද පුහුණුකරු තනතුර සඳහා ඉල්ලූම් කර ඇති බව සඳහන්.