ක්‍රීඩා නව පනත සම්මතයි.

Thursday, 24 October 2013 - 19:38

%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92.

ක්‍රීඩාවල යෙදීමේදී උත්තේජක ද්‍රව්‍ය ගැනීමට එරෙහි සම්මුති පනත් කෙටුම්පත ඡන්ද විමසීමකින් තොරව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණා. ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මෙම පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිබූ අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන් පැවති විවාදයෙන් අනතුරුව සංශෝධන සහිතව මෙම පනත් කෙටුම්පත සම්මත වී තිබෙනවා.