ஏராளமான இராணுவ பொருட்கள் மீட்பு..

Saturday, 12 October 2019 - 20:47

+%E0%AE%8F%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9+%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%81%E0%AE%B5+%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D+%E0%AE%AE%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81..
கிளிநொச்சி பகுதியில் கைது செய்யப்பட்ட விடுதலை புலிகள் அமைப்பை சேர்ந்த நபர் ஒருவரின் வீட்டில் இருந்து ஏராளமான இராணுவ பொருட்கள் மீட்க்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.