பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள கருத்து..

Sunday, 17 November 2019 - 20:06

%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81..
அடுத்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் தொடர்பில் சபாநாயகர் கட்சிகளின் தலைவர்களுடன் கலந்துரையாட தீர்மானித்துள்ளதாக பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார்.