ஊரடங்கு உத்தரவை மீறிய 4018 பேர் கைது..!

Friday, 27 March 2020 - 7:04

%E0%AE%8A%E0%AE%B0%E0%AE%9F%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81+%E0%AE%89%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AF%80%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AF+4018++%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%81..%21
நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறிய 4018 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.