ஜுலை 13 ஆம் திகதி அஞ்சல்மூல வாக்களிப்பு

Tuesday, 30 June 2020 - 15:06

%E0%AE%9C%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AF%88+13+%E0%AE%86%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AE%BF+%E0%AE%85%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%B2+%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81+
அனைத்து சுகாதார வைத்திய அதிகாரிகளும், பொது சுகாதார பரிசோதகர்களும், குடும்பநல தாதிய உத்தியோகத்தர்களும், பொதுத் தேர்தலில் அஞ்சல்மூல வாக்களிக்க ஜுலை 13 ஆம் திகதி விசேட தினமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவில் இடம்பெறும் ஊடக சந்திப்பில் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தவிசாளர் மஹிந்த தேசப்பிரிய இதனை அறிவித்துள்ளார்.

Exclusive Clips