சற்று முன்னர் வெளியான செய்தி..!

Tuesday, 07 July 2020 - 8:41

%E0%AE%9A%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%A9+%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF..%21
17 வயது சிறுவன் மற்றும் 16 வயது சிறுமி நீர் தேக்கத்தில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளனர்.

கண்டி - பொல்கொல்ல நீர்தேக்கத்தில் குதித்து இவ்வாறு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளனர்.