திருகோணமலை மாவட்டத்தில் விருப்பு வாக்கு முடிவுகள்

Friday, 07 August 2020 - 2:31

%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81+%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D+
திருகோணமலை மாவட்டத்தில் விருப்பு வாக்கு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதற்கமைய ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

எம் எஸ் தௌப்பீக் 43,759

இம்ரான் மஹ்ரூப் 39,029

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன

கபில அதுகோரல 30,056

இலங்கை தமிழரசு கட்சி

இரா. சம்பந்தன் 21,422