இரத்தினபுரி மாவட்டத்தின் முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள்

Friday, 07 August 2020 - 3:21

%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%BF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%A9+%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
நடைப்பெற்று முடிந்த நாடாளுமன்ற பொதுத்தேர்தலில் இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன முன்னணி வெற்றி பெற்றுள்ளது.

இரத்தினபுரி மாவட்டத்தின் தேர்தல் முடிவுகள்