இந்தியாவின் 74 வது சுதந்திர தினம் இன்று ..

Saturday, 15 August 2020 - 7:51

%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D+74+%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%81+%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0+%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+..
இந்தியாவின் 74வது சுதந்திர தினம் இன்று ஆகும்.

இதற்படி, புதுடில்லியில் உள்ள செங்கோட்டையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி விசேட உரை ஒன்றை நிகழ்த்த உள்ளார் என கூறப்பட்டுள்ளது.