புதிய அரசியலமைப்பு சட்ட மூலத்தை கொண்டு வருவது பொறுத்தமானதல்ல..! காணொளி

Thursday, 17 September 2020 - 14:15

%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81+%E0%AE%9A%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F+%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88+%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%81+%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2..%21+%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8A%E0%AE%B3%E0%AE%BF
தற்போதைய தலைமைத்துவங்களை நம்பி புதிய அரசியலமைப்பு சட்ட மூலம் ஒன்றை கொண்டு வருவது பொறுத்தமானதல்ல என தேசத்தை பாதுகாப்பதற்கான தேசிய இயக்கத்தின் தலைவர் வெண.எலலே குணவன்ச தேரர் தெரிவித்துள்ளார்.

எமது செய்தி சேவைக்க வழங்கிய விசேட செவ்வி ஒன்றின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார்.