புதிய பணிப்பாளர் நியமனம்...!

Sunday, 18 October 2020 - 15:40

%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D...%21
காவற்துதுறை சுற்றுசூழல் பணியகத்தின் புதிய பணிப்பாளராக சிரேஷ்ட காவற்துறை மா அதிபர் ரொஸான் ராஜபக்ஷ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.