அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்ட நபர்.. காரணம் இதுதான்

Sunday, 18 October 2020 - 18:54

%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%95+%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%81+%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F+%E0%AE%A8%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AF%8D..+%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%87%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D
பேராயர் மால்கம் கார்திணல் ரஞ்சித் ஆண்டகையின் பெயரை குறிப்பிட்டு மத முறுகளை ஏற்படுத்தவம் வகையில் காணொளிகளை வெளியிட்ட பெண் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.