ஆபத்தான நிலையில் உள்ள கட்டிடங்கள்..!

Sunday, 18 October 2020 - 19:48

%E0%AE%86%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A9+%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%89%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D..%21
கண்டி பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசேட ஆய்வின் போது ஆபத்தான நிலையில் உள்ள 11 கட்டிடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில் 03 பாடசாலை கட்டிடங்களம் அடங்குவதாக கூறப்பட்டுள்ளது.