ரஷ்யாவில் கொவிட்-19 நோயினால் 2 இலட்சம் பேர் மரணம்: ரொஸ்டெட் நிறுவனம் தகவல்

Saturday, 06 March 2021 - 11:08

%E0%AE%B0%E0%AE%B7%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D-19+%E0%AE%A8%E0%AF%8B%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D+2+%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D%3A+%E0%AE%B0%E0%AF%8A%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AF%8D+%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%8D
ரஷ்யாவில் கொவிட்-19 நோயினால் 2 இலட்சம் பேர் மரணித்ததாக அந்த நாட்டு புள்ளிவிபரவியல் நிறுவகமான ரொஸ்டெட் (Rosstat) தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

இதுவரையில் 88 ஆயிரத்து 285 மரணங்களே பதிவானதாக, ரஷ்ய அரசாங்கத்தின் கொவிட்-19 கட்டுப்பாட்டு செயலணி அறிவித்திருந்தது.

இந்த நிலையில், ரொஸ்டெட் நிறுவகத்தின் புதுப்பிக்கப்பட்ட தகவல்களின்படி, 2 இலட்சத்து 432 மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஜனவரி மாதம் 16 ஆயிரத்து 64 மரணங்கள் பதிவானதாக ரஷ்ய கொரோனா கட்டுப்பாட்டு செயலணி தெரிவித்துள்ளது.

எனினும், ரொஸ்டெட் நிறுவகனத்தின் தரவுகளின்படி, ஜனவரி மாதம் 37 ஆயிரத்து 107 மரணங்கள் பதிவானதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Exclusive Clips