காவல்துறையினருக்கு தகவல் வழங்குவோரின் விபரங்கள் பாதுகாக்கப்படும் - சரத் வீரசேகர

Tuesday, 15 June 2021 - 20:01

%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81+%E0%AE%A4%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AF%8B%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D+-+%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%95%E0%AE%B0
காவல்துறையினருக்கு தகவல் வழங்குவோரின் விபரங்கள் எக்காரணம் கொண்டும்  வெளிப்படுத்தப்பட மாட்டாது என அமைச்சர் சரத் வீரசேகர தெரிவித்துள்ளார்.

Exclusive Clips