மன்னாரில் உயிரிழந்த நிலையில் கரையொதுங்கிய கடலாமை!

Tuesday, 15 June 2021 - 20:38

%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%89%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4+%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AF%8A%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%88%21
மன்னார் - நானாட்டான் - வங்காலை கடற்கரையில், உயிரிழந்த நிலையில் கடலாமை ஒன்று இன்று காலை கரையொதுங்கியுள்ளது.

உயிரிழந்த கடலாமையின் ஓடுகள் கடுமையாக சிதைவுற்ற நிலையில் காணப்பட்டதாக எமது செய்தியாளர் குறிப்பிட்டார்.

சம்பவம் தொடர்பில், அதிகாரிகள் விசாரணைகளை மேற்கொள்வதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.


Exclusive Clips