யூரியா பசளையின் விலை குறைப்பு!

Thursday, 23 March 2023 - 14:50

%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE+%E0%AE%AA%E0%AE%9A%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%88+%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%21
50 கிலோ கிராம் எடைக்கொண்ட யூரியா பசளை மூடையொன்றின் விலையை குறைக்க தனியார் பசளை உற்பத்தி நிறுவனங்கள் தீர்மானித்துள்ளன.

விவசாய அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதற்கமைய, 50 கிலோ கிராம் எடைக்கொண்ட யூரியா பசளை மூடையொன்றின் விலையை 18,500 ரூபாவிலிருந்து 11,000 ரூபாவாக குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.


Follow US

facebook facebook facebook facebook facebook facebook


Most Viewed Stories


Exclusive Clips