மசகு எண்ணெய் விலை மீண்டும் அதிகரிப்பு!

Thursday, 23 March 2023 - 14:40

%E0%AE%AE%E0%AE%9A%E0%AE%95%E0%AF%81+%E0%AE%8E%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AF%80%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%21
உலக சந்தையில் மசகு எண்ணெய்யின் விலை அதிகரித்துள்ளது.

இதற்கமைய, நேற்றைய தினம் பிரெண்ட் ரக மசகு எண்ணெய்யின் விலை 1.37 அமெரிக்க டொலர்களால் அதிகரித்து 76.69 அமெரிக்க டொலர்களாக பதிவாகியுள்ளது.

அத்துடன், டப்ளியு.டி.ஐ ரக மசகு எண்ணெய்யின் விலை 1.23 அமெரிக்க டொலர்களால் அதிகரித்து, 70.90 அமெரிக்க டொலர்களாக பதிவாகியுள்ளது.


Follow US

facebook facebook facebook facebook facebook facebook


Most Viewed Stories


Exclusive Clips