நாணய மாற்றுவிகிதம்

Tuesday, 18 December 2018 - 20:04

%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி
 
அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 177 ரூபா 73 சதம்  விற்பனை பெறுமதி 181 ரூபா 70 சதம்.
 
ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 223 ரூபா 29 சதம். விற்பனை பெறுமதி 230 ரூபா 66 சதம்.
 
யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 200 ரூபா 52 சதம் விற்பனை பெறுமதி 207 ரூபா 67 சதம்.
 
சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 177 ரூபா 84 சதம். விற்பனை பெறுமதி 184 ரூபா 56 சதம்
 
கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 131 ரூபா 72 சதம் விற்பனை பெறுமதி 136 ரூபா 67 சதம்.
 
அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 126 ரூபா 58 சதம். விற்பனை பெறுமதி 132 ரூபா.
 
சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 128 ரூபா 95 சதம். விற்பனை பெறுமதி 133 ரூபா 39 சதம்.
 
ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 56 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 62 சதம்.
 
இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 27 சதம்.
 
பஹ்ரேன் தினார் 477 ரூபா 10 சதம், ஜோர்தான் தினார் 253 ரூபா 44 சதம், குவைட் தினார் 591 ரூபா 32 சதம், கட்டார் ரியால் 49 ரூபா 38 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 47 ரூபா 94 சதம்,
 
ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 48 ரூபா 96 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.