மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

Wednesday, 16 October 2019 - 19:12

%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 179 ரூபா 89 சதம் விற்பனை பெறுமதி 183 ரூபா 56 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 228 ரூபா 31 சதம். விற்பனை பெறுமதி 235 ரூபா 36 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 197 ரூபா 10 சதம் விற்பனை பெறுமதி 203 ரூபா 83 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 179 ரூபா 13 சதம். விற்பனை பெறுமதி 185 ரூபா 25 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 135 ரூபா 28 சதம் விற்பனை பெறுமதி 140 ரூபா 9 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 119 ரூபா 90 சதம். விற்பனை பெறுமதி 124 ரூபா 93 சதம்

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 130 ரூபா 49 சதம். விற்பனை பெறுமதி 134 ரூபா 76 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 64 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 70 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 54 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 482 ரூபா 12 சதம், ஜோர்தான் தினார் 256 ரூபா 35 சதம், குவைட் தினார் 597 ரூபா 78 சதம், கட்டார் ரியால் 49 ரூபா 91 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 48 ரூபா 45 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 49 ரூபா 48 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.