நாணய மாற்றுவிகிதம்

Friday, 08 November 2019 - 20:43

%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 178 ரூபா 82 சதம்  விற்பனை பெறுமதி 182 ரூபா 49 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 228 ரூபா 4 சதம். விற்பனை பெறுமதி 235 ரூபா 15 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 196 ரூபா 34 சதம் விற்பனை பெறுமதி 203 ரூபா 8 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 178 ரூபா 67 சதம். விற்பனை பெறுமதி 184 ரூபா 80 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 134 ரூபா 71 சதம் விற்பனை பெறுமதி 139 ரூபா 55 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 121 ரூபா 79 சதம். விற்பனை பெறுமதி 126 ரூபா 88 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 131 ரூபா 5 சதம். விற்பனை பெறுமதி 135 ரூபா 35 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 62 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 68 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 54 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 479 ரூபா 86 சதம், ஜோர்தான் தினார் 255 ரூபா 15 சதம், குவைட் தினார் 595 ரூபா 68 சதம்,  கட்டார் ரியால் 49 ரூபா 68 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 48 ரூபா 23 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 49 ரூபா 25 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.