இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்

Friday, 15 November 2019 - 19:21

%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%AF+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 178 ரூபா 44 சதம் விற்பனை பெறுமதி 182 ரூபா 11 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 228 ரூபா 79 சதம். விற்பனை பெறுமதி 235 ரூபா 93 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 195 ரூபா 46 சதம் விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 17 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 179 ரூபா 29 சதம். விற்பனை பெறுமதி 185 ரூபா 45 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 133 ரூபா 89 சதம் விற்பனை பெறுமதி 138 ரூபா 70 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 120 ரூபா 4 சதம். விற்பனை பெறுமதி 125 ரூபா 8 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 130 ரூபா 49 சதம். விற்பனை பெறுமதி 134 ரூபா 78 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 63 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 69 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 50 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 478 ரூபா 13 சதம், ஜோர்தான் தினார் 254 ரூபா 23 சதம், குவைட் தினார் 593 ரூபா 52 சதம், கட்டார் ரியால் 49 ரூபா 50 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 48 ரூபா 6 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 49 ரூபா 7 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.