மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

Wednesday, 20 November 2019 - 19:10

%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 177 ரூபா 40 சதம். விற்பனை பெறுமதி 181 ரூபா 7 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 227 ரூபா 93 சதம். விற்பனை பெறுமதி 235 ரூபா 6 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 195 ரூபா 16 சதம் விற்பனை பெறுமதி 201 ரூபா 88சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 178 ரூபா 1 சதம். விற்பனை பெறுமதி 184 ரூபா 15 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 132 ரூபா 66 சதம் விற்பனை பெறுமதி 137 ரூபா 46 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 119 ரூபா 71 சதம். விற்பனை பெறுமதி 124 ரூபா 74 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 129 ரூபா 65 சதம். விற்பனை பெறுமதி 133 ரூபா 92 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 62 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 68 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 49 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 475 ரூபா 52 சதம், ஜோர்தான் தினார் 252 ரூபா 84 சதம், குவைட் தினார் 590 ரூபா 28 சதம், கட்டார் ரியால் 49 ரூபா 23 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 47 ரூபா 80 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 48 ரூபா 80 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.