மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

Monday, 09 December 2019 - 19:46

%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 179 ரூபா 31 சதம் விற்பனை பெறுமதி 182 ரூபா 98 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 234 ரூபா 58 சதம். விற்பனை பெறுமதி 241 ரூபா 83 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 196 ரூபா 92 சதம் விற்பனை பெறுமதி 203 ரூபா 66 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 179 ரூபா 85 சதம். விற்பனை பெறுமதி 186 ரூபா

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 134 ரூபா 28 சதம் விற்பனை பெறுமதி 139 ரூபா 9 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 121 ரூபா 27 சதம். விற்பனை பெறுமதி 126 ரூபா 33 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 131 ரூபா 15 சதம். விற்பனை பெறுமதி 135 ரூபா 45 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 64 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 69 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 54 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 481 ரூபா 20 சதம், ஜோர்தான் தினார் 255 ரூபா 88 சதம், குவைட் தினார் 597 ரூபா 27 சதம், கட்டார் ரியால் 49 ரூபா 82 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 48 ரூபா 37 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 49 ரூபா 39 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.