இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்!

Monday, 13 March 2023 - 19:18

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF++%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D%21
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின் படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 311 ரூபா 82 சதம் விற்பனை பெறுமதி 328 ரூபா 86 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 376 ரூபா 59 சதம். விற்பனை பெறுமதி 399 ரூபா 8 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 333 ரூபா 36 சதம். விற்பனை பெறுமதி 353 ரூபா 3 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 338 ரூபா 42 சதம். விற்பனை பெறுமதி 361 ரூபா 33 சதம்.

கனேடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 225 ரூபா 60 சதம் விற்பனை பெறுமதி 240 ரூபா 87 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 206 ரூபா 15 சதம் விற்பனை பெறுமதி 219 ரூபா 99 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 2 ரூபா 31 சதம். விற்பனை பெறுமதி 2 ரூபா 45 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 3 ரூபா 90 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 846 ரூபா 37 சதம், ஜோர்தான் தினார் 449 ரூபா 85 சதம், குவைட் தினார் 1038 ரூபா 58 சதம், கட்டார் ரியால் 87 ரூபா 27 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 84 ரூபா 99 சதம், ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் திர்ஹாம் 86 ரூபா 88 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.


Exclusive Clips