அகில தனஞ்சவிற்கு தடை..

Thursday, 19 September 2019 - 17:50

%E0%AE%85%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B2+%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81+%E0%AE%A4%E0%AE%9F%E0%AF%88..
அகில தனஞ்சவின் பந்து வீச்சு முறையற்றது என  தெரிவித்து அவருக்கு ஒரு வருடகால போட்டி தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.