இலங்கைக்கு மற்றும் ஓர் தங்கம்..

Thursday, 05 December 2019 - 12:27

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81+%E0%AE%AE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%93%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D..
13வது தெற்காசிய விளையாட்டு போட்டியின் 400 மீட்டர் ஓட்ட போட்டியில் இலங்கையின் அருண தர்ஷன தங்க பதக்கத்தினை தனதாக்கியதுடன் லக்மால் பிரியன்த்த வெள்ளி பதக்கத்தினை தனதாக்கினார்.